Film: Möt en aktivist i Amnesty

Träffa Rebecca och lyssna hur hon engagerar sig i Amnesty. (1:29)