itACiH Verksamhetsstöd

Överblick över en komplex verksamhet

 

Vård av svårt sjuka människor är komplext redan på en avdelning och blir ännu svårare när patienterna vårdas hemma. Planering och omplanering måste gå enkelt och snabbt vilket kräver överblick av både patienter, personal och vad som behöver göras.

 

itACiH Verksamhetsstöd

Erbjuder ett effektivt, smidigt och lättarbetat stöd för olika former av vård i hemmet. Alltid anpassad till den aktuella situationen med funktioner för planering, bemanning, översikt, uppföljning, kommunikation med bild, video och chatt, samt hantering av utrustning både för patienter och personal.

Alla vet vad dom skall göras, alla kan se vad som blivit gjort, alla kan se vad dom kan hjälpa till med när något oväntat inträffar och planerna måste göras om. Kombinerat med itACiH Mobila stöd är även de som är på språng med i loopen och kan planeras om löpande. Allt uppdaterat i realtid.

itACiH ersätter papperskalendrar, patientpärmar, whiteboards, kom-ihåg lappar, sammanställningar i kalkylblad och textdokument med en gemensam lösning för detta arbetsmaterial som inte platsar i journalen.

Det finns också en inbyggd kommunikationsdel i Verksamhetsstödet som stödjer dialogen mellan olika vårdgivare kring gemensamma patienter. Det är särskilt värdefullt då vårdansvaret delas av till exempel kommunens och sjukhusets sjuksköterskor.

itACiH Verksamhetsstöd utvecklades för ASiH:s behov, men har visat sig fungera väl även på slutna avdelningar, i mobila vårdteam, kommunal verksamhet och i vårdboenden.