itACiH Distansmonitorering

Vård i hemmet på patientens villkor.

Distansmonitorering

För kroniskt sjuka som behandlas i hemmet, med t ex peritoneal-dialys (PD), erbjuder itACiH distansmonitorering av viktiga parametrar som blir automatiskt och omedelbart tillgängliga för personalen på sjukhuset i en anpassad grafisk presentation. För denna patientgrupp är det t ex viktigt att följa vikt och blodtryck, samt volymer och vikter på dialysvätskorna. Lika viktigt är att patienten kan kommunicera med sjukvårdspersonalen med text, bild och video som komplement till telefonsamtal. Både patienter och personal, som använder systemet, vittnar om att tryggheten ökar  när sjukvårdspersonalen kan följa resultatet av behandlingen och patienten kan få svar på sina frågor på ett effektivt sätt. 

itACiH Distansmonitorering har tagits fram för att stödja dialys i hemmet, men grunderna är generella och kan lätt anpassas för vård i hemmet av andra kroniska tillstånd som kräver andra mätvärden och annan presentation.