Checklista för tillgängliga möten på distans

Bild på en checklista

I mars 2020 började vi alla ställa om mot digitala möten och webbsända seminarier, men ändå sedan valåret 2010 har Funktionsrätt Sverige engagerat sig i tillgängliga digitala möten. 

Ta del av våra checklistor för tillgängliga distansmöten.