PowerMic Mobile - Mikrofonapp

PowerMic MobileGer läkare möjlighet att diktera, redigera och navigera i sitt journalsystem med sin smartphone som en säker, trådlös mikrofon. En flexibel plattform som innebär en klinisk rörelsefrihet att kunna skapa patientdokumentation där det fungerar bäst - på sjukhuset, kliniken eller i hemmet. 

Läs mer om Power Mic Mobile

Video PowerMic Mobile