Datavisualisering

Idag har alla data; ofta mycket data. Lika självklart som att 

lämpar sig inte pajer och staplar för dina dataset heller. 

Varje dataset behöver en egen notation.

Då kan du förstå inte bara två eller tre frihetsgrader samtidigt utan kanske tio!


Fundera gärna på hur mycket bättre kartan är, än att bara sitta med alla kartdata. Vill du också på allvar kunna förstå dina data så hjälper vi dig gärna med det.