Visuella mötesverktyg

Gör varje möte visuellt med våra planscher och olika verktyg. Det blir lättare att ta in fler personer i projektet, därför att historien är visuell. Det blir lättare att se alla personer tyckte och bidrog med under mötena, därför att att det syns. Vi hjälper er att göra möten mer spännande och höja delaktigheten flera snäpp.