Huvudbild för Vitalis 2022

Vitalis2023 22-25 maj

Lämna in föreläsningsförslag

Konferenskort till early bird pris

Vitalis mötesplats egenmonitorering
Efter förra årets succé så återkom vi även i år till Stockholm med en endagskonferens och utställning med fokus på egenmonitorering i samverkan med SKR.

10:00    Inledning och inspiration-  Dagens moderatorer:
Emma Spak, Sektionschef, Avdelningen för vård och omsorg, SKR
Patrik Sundström, Chief Digital Officer, SKR     
     

10:15    Inspirationsföreläsning - Vad vill vi göra med framtiden?
Niclas Forsling, projektledare, Region Västerbotten    

10:45    Hur ska man veta när en patient ska erbjudas egenmonitorering? Hur kan vi utvärdera egenmonitorering?
NPO hjärt- och kärlsjukdomar,
Hans Persson, specialistläkare kardiologi, Hjärtkliniken Danderyds sjukhus

NPO Lung- och allergisjukdomar
Michael Runold, specialistläkare lungmedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

NPO primärvård
Magnus Röjvall, Capio Närsjukvård och ordförande RPO Primärvård    - Patientens förändrade roll och förväntningar -

11:30    Vad motiverar patienten att monitorera och registrera hälsovärden över tid?
Preben Bendtsen, Professor, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings Universitet

11:45    Egenmonitorering i vardagen: Hur påverkas relationen mellan patient och vårdgivare av egenmonitorering?
Boel Franck - patientperspektiv    

12:00    Förändring av roller, ansvar och förväntningar i och med införande av digitala tjänster för egenmonitorering.
Karin Looström Muth, hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör VGR
Oili Dahl, Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening
Johan Lindström, Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna kommun

Björn Ehlin ,Förbundsordförande, Svenska Diabetesförbundet
Boel Mörck, eHälsoläkarföreningen- Transformation och tjänsteutveckling - 

13:15    Regiongemensam vårdenhet för egenmonitorering
Erica Sandberg, digitaliseringsstrateg, VGR    

13:30    Egenmonitorering  som en integrerad del av befintliga verksamheten
Linda Strang, Projektledare, Region Östergötland    

13:45    Taktik och vägval för att införa, utforma och erbjuda egenmonitorering. 
Erick Reinicke, strateg, Region Östergötland
Karin Looström Muth, hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör VGR  
Susanna Söderberg, Samverkanschef, Uppsala 

- Egenmonitorering - informationshantering och nya informationsflöden -    

14:10     Samverkande tjänster - Egenmonitorering som en del i regionernas ekosystem för digitala tjänster
Fredrik Sargren, E-hälsostrateg, Region Jönköping14:45    Egenmonitorering - hävstång för modularitet och digital transformation .    
Jenny Ugalde - Region Uppsala   

- Egenmonitorering - digital tjänst som sprider sig över landet -

15:00    Utredning om digital vård – syfte och innehåll
Björn Eriksson, Generaldirektör Läkemedelsverket
Petra Zetterberg Ferngren, Ämnesråd, Socialdepartementet
Josef Driving, jurist, Region Stockholm

15:15    Incitament för utveckling – Vårdföretagarnas syn på avtal och ersättningssystem för den digifysiska vården
Daniel Forslund, Utvecklingsansvarig, Vårdföretagarna    

15:30    Hur säkerställer vi en jämlik utrullning över hela landet?  Vems är ansvaret? Vad ingår i det offentliga åtagandet?
Dan Hovskär, Riksdagsledamot (KD)
Karin Sundin , Riksdagsledamot (S)
Nicklas Sandström, Region Västerbotten , Regionråd (M)

Jenny Ugalde - Patient
Daniel Forslund, Utvecklingsansvarig, Vårdföretagarna
Peter Kjäll, HealthTech Lead, TechSverige Leverantörer som deltog i utställningen

- SAVE THE DATE -

15 december
Sista dag för att skicka in föreläsningsförslag till Vitalis2023
Läs mer >>

nu -> 31 december
Köp din konferensbiljett till Vitalis senast den 31 december och ta del av vårt Early Bird-pris.
Läs mer >>

22-25 maj 2023  --> Vitalis2023 / MIE2023
Nästa år så kommer Vitalis och MIE arrangeras parallellt med gemensam utställning och samverkan runt vissa programpunkter för att få ökad spridning av aktuell forskning. Då Sverige är EU-ordförande så kommer vi att förutom ordinarie program har ökat fokus på EU och Norden. 
Läs mer >>


Om du har några frågor, kontakta oss gärna på vitalis@svenskamassan.se