Huvudbild för SEE Hållbarhetsvecka 2022

Välkommen till SEE Hållbarhetsvecka 
18-24 september 2023

Vad är SEE hållbarhetsvecka?

SEE hållbarhetsvecka vill låta dig känna, prata, smaka, utmana, utveckla och nätverka hållbart under en hel vecka eller bara en kort stund. Veckan formas av en mångfald av deltagande aktörer som bidrar med sina livskraftiga, kreativa och goda exempel på hållbar utveckling.

SEE hållbarhetsvecka leds av en ledningsgrupp bestående av följande parter: Länsstyrelsen i Västerbotten, Region Västerbotten, Umeå universitet, Umeå kommun, Skellefteå kommun samt Nolia AB. SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och Ekologisk hållbar utveckling. I grund och botten handlar veckan om att:

  • Uppmärksamma och stärka aktörer som satsar på att bidra till en hållbar utveckling
  • Ge möjligheter att nätverka och marknadsföras i ett större sammanhang
  • Sprida information och goda exempel så att fler aktörer påbörjar sitt hållbarhetsarbete.


Läs SEE magasin 2022  här

Nu är SEE magasinet tryckt och du kan läsa webbversionen här.

Allmänt om att delta

Att delta i SEE hållbarhetsvecka är kostnadsfritt. Eventuella kostnader för egna aktiviteter ansvarar ni som arrangör för.

Visa upp det ni redan gör inom ramen för hållbar utveckling. Goda exempel är till för att uppmärksammas och spridas.

Skapa nya arrangemang som främjar social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Dela med dig av din kunskap och inspirera andra till att leva och agera mer hållbart.