Smartareindustri logo webb

För besökare

Smartare Industri

Mötesplatsen för dig

Just nu har vi högkonjunktur i Sverige, men alla vet att konjunkturer är känsliga. Ett innovativt klimat kan bidra till att omforma den pågående ekonomiska uppgången till långsiktig tillväxt. Regeringen har tagit fram en strategi med syfte att skapa rätt förutsättningar för företag som vill investera i innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster. Regeringen kallar satsningen Smart Industri.

Vår mötesplats – Smartare Industri – är inne på samma spår. Smartare Industri är en branschöverskridande och interaktiv konferens med fokus på små och medelstora företag. Smartare Industri ger dig inspiration, innovation och insikter, alltså rätt förutsättningar för att forma nya hållbara affärsidéer. Få förstår hur det ska göras i den egna verksamheten... Det orsakar stress hos både företagens ledning och utvecklingsverksamheter. Det är därför vi nu skapar mötesplatsen Smartare industri.

Vi är unika för att vi vägrar göra som andra mötesplatser och konferenser. 

Vi vägrar att inspirera dig kring möjligheterna med ny teknologi eller nya affärsmodeller utan att också delge hur du praktiskt kan gå tillväga för att ta tillvara på dessa i ditt eget företag. Vi vägrar att bara fokusera på teknologierna och affärsmodellerna som ett sätt att bli smartare. 

För vi vet att det krävs att du kombinerar teknologier och affärsmodeller med nya smarta sätt att leda och organisera arbetet på för att bli smartare. Hållbart smartare.