Header image for Hematologisk Høstmøte

Program


Formøter 

MDS og KMML

08:00 - 08:05
Velkommen
Ingunn Dybedal


08:05 - 08:45
Diskusjon av det nasjonale handlingsprogrammet for MDS og KMML   
Ingunn Dybedal, Signe Spetalen


08:45 - 09:15
Aktuelle MDS studier i Norge
Andrea Lenartova, Astrid Olsnes Kittang


09:15 - 09:30

Luspatercept i Norge, hvem er aktuelle for behandlingen?
Kan vi bruke medikamentet nå - oppdatert status.
Synne Torkildsen


09:30 - 09:45
Eventuelt - Regelmessige felles, digitale diskusjonsmøter?


Norsk AML gruppe

08:00 - 10:00
Diskusjonsmøte


Høstmøte

28 September

10:00 - 10:10Velkommen 
Tor Henrik Tvedt 


10:10 - 11:00AML, hvor lenge kan man vente med start av behandlingen
Gunnar Juliusson


11:00 - 11:30
Resultater fra HOVON132, hva betyr de for videre behandling av AML i Norge 
Andrea Lenartova


11:30 - 12:30 
Lunsj


12:30 - 12:45
Myelomatoseundersøkelsen 2020; og endringer i handlingsprogrammet
Fredrik Schjesvold 


12:45 - 13:00
Tungkjedesykdom, patologi
Hilde Gjelberg 


13:00 - 13:20
CAR-T ved myelomatose - Erfaringer fra OUS
Ingerid Weum Abrahamsen 


13:20 - 13:35
Pause


13:35 - 14:05
PET-CT ved myelomatose - Bruk i MRD vurdering og fremtidige PET-markører
Mona-Elisabet Revheim


14:05 - 14:20
Nye myelomatosestudier i Norge
Fredrik Schjesvold


14:20 - 14:50
Utdanning av hematologer, ny struktur
Hege Frøen, Kari L. Moore, Tor Henrik Tvedt 


14:50 - 15:30
Pause


15:30 - 16:00 Vaksine-indusert trombocytopeni
Pål Andre Holme 


16:00 - 17:00
Frie foredrag fra medlemmer av Norsk selskap for hematologi 

Kuldeagglutininsykdom: Forskning i 2020-21 og videre framover

Sigbjørn Berentsen, Haugesund sjukehus

Melfalanstudien 

Emil Nyquist, Tønsberg sykehus18:00 - 19:00 Årsmøte Norsk selskap for hematologi


19:00
Felles middag (krever påmelding)


29 September

09:00 - 09:30Covid-19 og risiko for trombose
Eirik Tjønnfjord 


09:30 - 10:00
C1-Inhibitor og risiko for venøs trombose
John-Bjarne Hansen 


10:00 - 10:40
Hormoner og risiko for venøs trombose
Anette Eilertsen 


10:40 - 11:30
Skal pasienter med Idiopatisk venøs trombose utredes for kreft og trombofili?
Anders E. A. Dahm 


11:30 - 13:00 
Lunsj


13:00 13:30
CMV etter allogen stamcelletransplantasjon
Anders Myhre


13:30 - 14:00
Oppfølging av pasienter med myelofibrose, og når skal pasienter henvises til transplantasjon
Eivind Galteland 


14:00 - 14:30
Hyperferritinemi og hemokromatose. Oppdaterte norske retningslinjer
Eirik Tjønnfjord


14:30 - 15:00
Sekundær polycytemi, når skal man behandle?15:00 - 15:30
Oppsummering og slutt