Arrangör NU2022


Konferensen samarrangeras av lärosäten i centrala Stockholm: Stockholms universitet, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Handelshögskolan, samt Kungliga musikhögskolan.


Projektgrupp för konferensen 

Lotta Jons (Projektledare, SU)

Jonas Collin (Kommunikation och Studioprogram, SU)

Eva Fors (Webb och program online, GIH)

Jan-Olof Gullö (Socialt program, KMH)

Per-Henrik Holgersson (Socialt program, KMH)

Anna-Karin Larsson (Webb och program online, FHS )

Cormac McGrath (Bidrag och program, SU)

Véronique Roujon  (Kommunikation och Studioprogram, HHS)

Maria Öhrstedt  (Bidrag och program, SU)


Vill du komma i kontakt med projektgruppen så mejla till NU2022@su.se

Konferensservice hanterar anmälan och betalning på nu2022reg@su.se