Huvudbild för RETTS Summit 2021

Föreläsare


John Søfteland

Docent och Överläkare inom transplantationskirurgi, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

John är en hängiven extremsportare, som tar sig an tuffa utmaningar. Han är dessutom specialist i kirurgi och transplantationskirurgi vid Sahlgrenska och leder ett nationellt projekt som beforskar Covid-19 hos organtransplanerade patienter. 

Hur påverkar infektionen utsatta patienter med immunosuppression? 

 

Nicklas Sundell

PhD, Överläkare infektionsmedicin, SU/Östra Sjukhuset

Nicklas jobbar som infektionsläkare på Östra/SU och kommer att ge sitt perspektiv på pandemin och hur organisationen fungerat, vad gäller akut COVID på Östra sjukhuset.

Han kommer att presentera  ”Erfarenheter av pandemin ur infektionsläkarens perspektiv”

Inge Axelsson

Professor emeritus, Barnkliniken Östersunds Sjukhus/Mittuniversitetet

Inge har arbetat som överläkare i barn- och ungdomsmedicin med profilering mot infektionssjukdomar.  Han har bl. a. tittat närmare på Covid-19 hos gravida kvinnor, ammande och hos barn. 

När pandemin blossade ut ändrade vi våra hygienrutiner och vissa andra infektioner fick en annan prevalens i samhället. Vad hände med RS-virus? Vilka lärdomar kan vi dra för framtiden?


Peter Dahm

Verksamhetschef, Överläkare, Med. Dr.
Sahlgrenska UniversitetssjukhusetMats Osbeck

Utvecklingsledare och Överläkare på Bra Nära Region Jönköping

Mats är allmänspecialist, tidigare verksamhetschef och akutläkare. Han brinner för utvecklingen av primärvården i Region Jönköping. 

Mats kommer att berätta om den omställning man är på väg in i och hur triagering blir en allt viktigare del av omhändertagandet inom primärvården. 

Johan Carlsson

Regional utvecklare på Bra Nära Region Jönköping

Johan har de senaste 34 åren haft förmånen att få jobba i primärvården som disktriktssköterska, verksamhetschef och de senaste sju åren som utvecklingschef för Vårdcentralerna Bra Liv, Region Jönköpings egna vårdcentraler. 

Johan kommer bl.a. att berätta om hur man hittar de sjukaste patienterna i Region Jönköping.  Hur skall vi sortera på bästa sätt? Glenn Larsson

PhD, Ambulanssjuksköterska
Senior projektledare, Lindholmen Science Park

Glenn jobbar som projektledare på Lindholmen Science Park (50%) och resten på Prehospen, Högskolan i Borås som lektor. Han har en bakgrund som ambulanssjuksköterska och disputerade 2019 med en avhandling om ”prehospitalt omhändertagande för patienter med misstänkt höftfraktur”.

Hans föreläsning kommer att beröra fallskador och trauma.

Per Örninge

Medicinsk ledningsansvarig vid sjukvårdens larmcentralen, Överläkare, VGR

Per har en gedigen erfarenhet som läkare på ambulansen. Han arbetar på larmcentralen i Västra Götaland och har mångårig erfarenhet av prehospitalt triage. Per kan det mesta om de frågor som rör prioritering av akut sjuka patienter.

Han kommer delge sina erfarenheter av det gånga pandemiåret.


Inspirationsföreläsare

Renata Chlumska 

Äventyrare, bergsbestigare och föreläsare

Världen består av höga berg och djupa dalar,
utmaningen är att ta sig fram, upp och förbi, med hälsan i behåll. Disciplin, strategi och plan för att komma i mål. En inspirerande föreläsning om likheter och skillnader med akutsjukvårdsuppdraget.

Moderator

Maria Frånlund

PhD, överläkare, Carlanderska sjukhuset

Arbetar kliniskt som urolog. Forskat inom prostatacancer.
Maria har ett brinnande intresse för akutsjukvård.