Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023

Årets program

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2023. 

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 
Fri entré till utställningar och miniseminarier alla dagar samt allt program lördag 25 november. 

Klicka på knappen Filter för att filtrera programmet utifrån teman, målgrupper, tolkning med mera. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

Filter

Ämnestagg

Målgrupp

Programform

Tolkningsalternativ

Språk

Nivå

Programform Panelsamtal/föreläsning Workshop
Profilbild för 01. Invigning

01. Invigning

Rijal Mbamba
Torsdag 23 november 2023 08:45 - 09:30 CET Anna
Mänskliga Rättighetsdagarna, Teckenspråkstolkas

Profilbild för 65. Är "Livets hårda skola" den nya skolan? (ny tid)

65. Är "Livets hårda skola" den nya skolan? (ny tid)

, Markus Haile, Anna Burack, Eduardo GranVillanuevaContreras, Iraj Shirkhani, Marika Andersson, Nadim Ghazale
Torsdag 23 november 2023 10:00 - 11:00 CET Anna
Brottsofferjouren Sverige och Sensus studieförbund, Teckenspråkstolkas

Profilbild för 06. Korruptionen äter mänskliga rättigheter till frukost

06. Korruptionen äter mänskliga rättigheter till frukost

Parul Sharma
Torsdag 23 november 2023 10:00 - 11:00 CET Bubblan
Institutet mot Mutor

Profilbild för 04. Det börjar redan i förskolan - om barns rätt till utbildning, utveckling och jämlika framtidsutsikter

04. Det börjar redan i förskolan - om barns rätt till utbildning, utveckling och jämlika framtidsutsikter

Jens Dietrichson , Susanne Fras, Anette Bergmasth, Emma Leijnse, Jathal Asmael
Torsdag 23 november 2023 10:00 - 11:00 CET Elin
Helsingborgs stad, Teckenspråkstolkas

Profilbild för 07. Elever ska vara hungriga på kunskap inte på mat

07. Elever ska vara hungriga på kunskap inte på mat

Andreas Hernbo, Johanna Saunders
Torsdag 23 november 2023 10:00 - 11:00 CET Gerda
Svenska Röda Korset och Röda Korsets ungdomsförbund, Teckenspråkstolkas

Profilbild för 08. Vägledning för skolors arbete för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

08. Vägledning för skolors arbete för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Johanna Salama, Magdalena Göth
Torsdag 23 november 2023 10:00 - 11:00 CET Henry
FreeZone Sweden

Profilbild för 05. Varför anställs inte fler personer med funktionsnedsättning?

05. Varför anställs inte fler personer med funktionsnedsättning?

Ola Linder, Annica Nilsson, Jannie Lehman, Lars Arrhenius, Nicklas Mårtensson, Ulrika Husmark, Akavia
Torsdag 23 november 2023 10:00 - 11:00 CET Maria
Funktionsrätt Sverige och arvsfondsprojektet Funktionsrättsbyrån, Teckenspråkstolkas

Profilbild för 03. MR-utvecklingen i Sverige – Institutet för mänskliga rättigheter rapporterar

03. MR-utvecklingen i Sverige – Institutet för mänskliga rättigheter rapporterar

Fredrik Malmberg, Marie Cham, Karin Henrikz, Anna Jacobson, Selma Gušić
Torsdag 23 november 2023 10:00 - 11:00 CET Nanny
Institutet för mänskliga rättigheter, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas/textas

Profilbild för 09. Education and media in national minority languages

09. Education and media in national minority languages

Camille Parguel, Göran Lahti, Maarit Jaakkola, Nadja Grundström Fjellner, Valeria Redjepagic
Torsdag 23 november 2023 10:00 - 11:00 CET Sally
Faculty of Social Sciences, University of Gothenburg

Profilbild för 10. Hemmakämpare –  rätt till kultur för unga som inte går i skola

10. Hemmakämpare – rätt till kultur för unga som inte går i skola

Suzanne Edlom, Ylva Brännström
Torsdag 23 november 2023 10:00 - 11:00 CET Workshoprummet
Kulturförvaltningen, Malmö stad

11. Unik rättegång mot företagsledare

Anna Wigenmark, Isabel Schoultz, Magnus Elving, Petter Bolme
Torsdag 23 november 2023 11:30 - 12:30 CET Anna
Föreningen Ordfront och Mänskliga Rättighetsdagarna, Teckenspråkstolkas

Profilbild för 15. Utan rätt till personlig assistans på arbetstid kan vi inte jobba

15. Utan rätt till personlig assistans på arbetstid kan vi inte jobba

Jonas Franksson, Nora Eklöv, Tobias Holmberg
Torsdag 23 november 2023 11:30 - 12:30 CET Bubblan
STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas/textas

13. Trygga och goda uppväxtvillkor – en förutsättning för rätten till utbildning och arbete

Johanna Nilsson, Länssamordnare för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbete samt spel om pengar, Länsstyrelsen Skåne, Therese Rolfsdotter, Strateg mänskliga rättigheter, Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Skåne
Torsdag 23 november 2023 11:30 - 12:30 CET Elin
Länsstyrelsen Skåne, Teckenspråkstolkas

Profilbild för 16. Deltagande på riktigt – hur kan romers rättigheter förverkligas?

17. Validering och folkbildning som resurs för kommunernas kompetensförsörjning

Cesar Vargas, Oleksandra Lastovetska
Torsdag 23 november 2023 11:30 - 12:30 CET Henry
Medborgarskolan och Region Skåne

Profilbild för 14. Women’s Movement building in Southern Africa: The guardians of land, seeds, life and nature
Profilbild för 12. Våra lärdomar av pandemin - säkra elevers rätt till utbildning, delaktighet och inflytande

12. Våra lärdomar av pandemin - säkra elevers rätt till utbildning, delaktighet och inflytande

, Jonatan Lamy, Embla Persson, Jenny Nilsson, Lotta Sylwnader, Maja Sjögren
Torsdag 23 november 2023 11:30 - 12:30 CET Nanny
Elevernas Riksförbund, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sveriges Elevkårer och UNICEF Sverige, Teckenspråkstolkas

18. Tidigt stöd till barn med inlärningssvårigheter i Palestina

Annika Eclund, thomas nilsson
Torsdag 23 november 2023 11:30 - 12:30 CET Sally
Equmeniakyrkan & SIRA

Profilbild för 19. Hur kan sektorsöverskridande samverkan leda till att fler klarar skolan?

19. Hur kan sektorsöverskridande samverkan leda till att fler klarar skolan?

Mona Nechma, Henrik Szabo, Jenny Prydal, Marjan Ashouri, Rasmus Wennergren
Torsdag 23 november 2023 11:30 - 12:30 CET Workshoprummet
Läxhjälpen och Sensus studieförbund, Teckenspråkstolkas

20. Rättvisa för krigets offer

Anna Wigenmark, Fredrik Wesslau, Hans Corell, Måns Molander
Torsdag 23 november 2023 13:30 - 14:30 CET Anna
Föreningen Ordfront och Mänskliga Rättighetsdagarna, Teckenspråkstolkas