Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

50. Mänskliga rättigheter – en självklarhet i kommunen Har passerat

Fredag 16 november 2018 09:00 - 10:00 C7

Moderator: Gabriella Fredriksson
Paneldeltagare: Gabriella Fredriksson, Love Hetz

Kommunens ansvar för mänskliga rättigheter är inget nytt ansvar det innebär inte heller att ett nytt parallellt system behövs. Det handlar om ett nytt sätt att jobba i den dagliga verksamheten, att sätta medborgarens behov och rättigheter i centrum . Men hur gör man? I seminariet kommer två personer att presentera idéer på hur man kan jobba effektivare och skapa en kultur som främjar alla och stärker deras rättigheter.

Arrangör(er)

RWI

Taggar

Hemmet
Barn
Strukturellt våld
Våld i nära relationer
Våldsutsatt

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Gabriella Fredriksson Moderator

Head of Inclusive Societies, Raoul Wallenberg Institute

Gabriella Fredriksson Paneldeltagare

Raoul Wallenberg Institute

SKL

Love Hetz Paneldeltagare

Rättighetsstrateg i Klippans kommun