Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 25. Hur du som chef jobbar med att förebygga sexuella trakasserier

25. Hur du som chef jobbar med att förebygga sexuella trakasserier Har passerat

Torsdag 15 november 2018 15:00 - 16:00 T3

För att förhindra att sexuella trakasserier ska hända på arbetsplatsen måste fack och arbetsgivare arbeta nära tillsammans. Här har chefen en nyckelroll och därför har Vision tagit fram en handbok för chefer om hur man arbeta med det förebyggande arbetet på arbetsplatsen. Dessutom har TCO tagit fram en handbok för fackligt förtroendevalda om sexuella trakasserier. Vi för ett samtal om hur vi konkret kan göra skillnad på arbetsplatsen – www.enarbetsplatsforalla.se

Arrangör(er)

Vision

Taggar

Arbetsplatsen
Diskriminering
Demokrati
Mänskliga rättigheter
Trakasserier

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes