Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

29. Rättssäkerhet, MeToo och de mänskliga rättigheterna Har passerat

Torsdag 15 november 2018 15:00 - 16:00 C6

Föreläsare: Moa Kindström Dahlin, Patrik Bremdal
Moderator: Elena Namli

Den globala rörelsen #MeToo har fått ett stort genomslag på många olika områden i samhället med flera efterföljande kampanjer inom olika yrkes- och samhällsgrupper. Detta väcker många intressanta frågor kring mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och kvinnans ställning i samhället. I detta samtal mellan Patrik Bremdal och Moa Kindström Dahlin diskuteras rättsliga frågor kopplade till #metoo och den efterföljande #medvilkenrätt med ett särskilt fokus på juristens roll och ansvar ur ett samhällsperspektiv, inte minst inom ramen för juristutbildningen.

Arrangör(er)

Uppsala universitet

Taggar

Demokrati
Kvinnor
Mänskliga rättigheter
Sexualiserat våld
Trygghet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Moa Kindström Dahlin Föreläsare

Uppsala universitet, juridiska inst.

Patrik Bremdal Föreläsare

Uppsala universitet, juridiska inst.

Elena Namli Moderator

Uppsala universitet, teologiska inst.