Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 23. Transpersoners utsatthet för våld

23. Transpersoners utsatthet för våld Har passerat

Torsdag 15 november 2018 15:00 - 16:00 T1

Föreläsare: Ulrika Westerlund
Moderator: Pär Viktorsson Harrby
Paneldeltagare: Frank Berglund , Maria Tillquist, Yolanda Bohm

Transpersoner är en grupp som i högre utsträckning än befolkningen i stort riskerar att utsättas för våld av olika slag. Undersökningar visar att det är vanligare att transpersoner utsätts för diskriminering, trakasserier och direkt våld än befolkningen i allmänhet. Transpersoner skattar också sin egen hälsa som dålig i högre utsträckning än befolkningen i allmänhet och det är även vanligare med psykisk ohälsa, självskadebeteende och suicid. På vilket sätt bidrar samhällets cis- och heteronormer till transpersoners utsatthet för våld? Vilka förändringar och konkreta åtgärder måste sättas in för att förbättra transpersoners hälsa? 

Medverkande: Ulrika Westerlund, regeringens särskilda utredare för transpersoners levnadsvillkor i Sverige, m.fl.

Arrangör(er)

Mänskliga Rättighetsdagarna

Taggar

Diskriminering
HBTQI-personer
Självskadebeteende
Trakasserier

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Ulrika Westerlund Föreläsare

Regeringens särskilda utredare för transpersoners levnadsvillkor i Sverige

Pär Viktorsson Harrby Moderator

Karlsson & Wiktorsson AB

Pär Viktorsson Harrby är processledare, utbildare och konsult inom organisationsutveckling och jämlikhetsfrågor. Han är medgrundare till förändringsbyrån Karlsson & Wiktorsson och har en bakgrund från bland annat RFSL, Reach for Change, UMO.se och Friends.

Frank Berglund Paneldeltagare

Förbundsordförande, RFSL Ungdom

Maria Tillquist Paneldeltagare

RFSL

Kurator på RFSL Stödmottagning

Yolanda Bohm Paneldeltagare

Transaktivist och spoken word - artist