Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Hur kan jag lära mig att förebygga våld?

Hur kan jag lära mig att förebygga våld? Har passerat

Lördag 17 november 2018 12:30 - 13:00 Globala scenen

Workshop leaders: Stella Levin, Vendela Storkamp, Viktor Sundt

I det gemensamma arbetet för ett liv fritt från våld, gör ungdoms- och utbildningsorganisationer en unik insats. De barn och unga som deltar i våra verksamheter utvecklar förmågan att agera enligt principerna för icke-våld i sin vardag och att ingripa när de bevittnar våld i samhället. De lär sig att ta ställning för mänskliga rättigheter och att bidra till en rättvisare och fredligare värld. De utvecklar ett aktivt världsmedborgarskap.

CISV utbildar barn och unga i konflikthantering, mänskliga rättigheter, mångfald och hållbar utveckling i projekt, läger och möten både lokalt och globalt. Vi kallar det fredsutbildning, och varje år ger det över 50 000 engagerade medlemmar ökade förmågor att motverka våld i samhället runt omkring dem. 

Fredsutbildning skapas i mötet mellan människor. Välkommen att möta andra deltagare i en interaktiv fredsutbildande aktivitet i konflikthanteringens tecken. Vi utforskar hur konflikter uppstår och hur de kan lösas konstruktivt utan våld.

Ta med dig till seminariet:

Reflektioner – vad klarar du av att hantera utan våld?


CISV och andra ungdoms- och utbildningsorganisationer är viktiga aktörer i det gemensamma arbetet för ett liv fritt från våld.

Arrangör(er)

CISV Sweden

Taggar

Hemmet
Det offentliga rummet
Metod och verktyg
Mänskliga rättigheter
Ungdom
Våldsprevention

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Studenter vid högskola/universitet
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Profilbild för Stella Levin

Stella Levin Workshop leaderUtställare

CISV Sweden

Vendela Storkamp Workshop leader

Viktor Sundt Workshop leader