Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

41. Polisens arbete mot demokrati- och hatbrott Har passerat

Torsdag 15 november 2018 16:30 - 17:30 C8

Föreläsare: Daniel Godman, Eva Sund
Moderator: Michaela Engvall

Ett seminarium om hur polisen arbetar mot brott som hotar de grundläggande fri- och rättigheterna inklusive hatbrott. Eva Sund från den nationella operativa avdelningen inom polisen ger en bakåt och framåtblickande bild över hur polisen utvecklar arbetet. Daniel Godman beskriver hur arbetet med utredning av sådana brott bedrivs  på Stockholmspolisens demokrati- och hatbrottsgrupp. Föreläsarna vill gärna ha en dialog med publiken om hur arbetet kan förbättras och om hur polisen tillsammans med frivilligorganisationer kan förebygga den här typen av brott. 

Arrangör(er)

Polismyndigheten

Taggar

Demokrati
Hatbrott
HBTQI-personer
Rasism
Religion och övertygelsefrihet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet
Civilsamhälle
Förtroendevalda
Intresserad allmänhet
Media

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Daniel Godman Föreläsare

Polismyndigheten

Eva Sund Föreläsare

Michaela Engvall Moderator