Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

Återinförd värnplikt – konsekvenser för dig som ung? Har passerat

Torsdag 15 november 2018 14:30 - 15:00 Globala scenen

Talare: Aktivist, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

2017 fattade regeringen beslut om att återinföra värnplikten. Det innebär att militär grundutbildning inte längre är frivilligt. Ungefär 100 000 unga får i år ett brev med uppgiften att svara på obligatoriska frågor. Bland dessa kallas 6 000 till mönstring och 4 000 till att göra värnplikt. Under utbildningen kan den värnpliktiga skickas utomlands på övningar utan möjlighet att påverka detta och efter genomförd grundutbildning kan den värnpliktiga bli krigsplacerad. Fler och fler unga vänder sig nu till fredsrörelsen med sin oro.

Beslutet innebär att unga personer tvingas delta i utbildning i våldsutövning och vapenanvändning. Vi ser detta som en del av en ökad militarisering i Sverige och vår omvärld. Fokus på militära lösningar osynliggör behovet av konfliktförebyggande arbete, den enda långsiktiga strategin för att förhindra väpnade konflikter och krig. Vi vill se investeringar i konfliktförebyggande och ett ifrågasättande av militära verktyg som legitima och effektiva för att uppnå hållbar fred.

Vi kommer att diskutera militarisering med värnplikten som exempel, hur den påverkar oss, inte minst unga, som människor och vårt samhälle.

Arrangör(er)

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Taggar

Feminism
Fredsbyggande
Icke-våld
Mänsklig säkerhet
Statligt våld

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Civilsamhälle
Intresserad allmänhet

Föreläsare

Aktivist Talare

En ung person som blivit inkallad eller person som har tidigare erfarenheter av värnplikt/militär utbildning.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF Talare

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Talare