Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 35. Romsk inkludering: individuellt, strukturellt, diskursivt

35. Romsk inkludering: individuellt, strukturellt, diskursivt Har passerat

Torsdag 15 november 2018 16:30 - 17:30 T3

Föreläsare: Diana Bogelund, Julia Sällström, Marian Wydow , Mujo Halilovic

I seminariet kommer exempel på hur centret förenar teori och praktik samt hur romsk delaktighet institutionaliserats i Malmö stad att presenterats.  

Seminariet kommer att utgå från de koncept och modeller som utvecklats på RIKC för stärka den nationella minoriteten romers mänskliga rättigheter. Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) har arbetat med att stärka den nationella minoriteten romers mänskliga rättigheter sedan 2009. Utifrån romsk delaktighet, forskning och lagstiftning har centret utvecklat flera modeller och koncept för att stärka den romska minoritetens delaktighet i samhället. Centret arbetar individuellt, strukturellt och diskursivt för att implementera Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Ytterligare en central del av centrets metod är samverkan mellan centret som kommunal verksamhet, statliga instanser och civilsamhället för att konkretisera romska delaktighet och för att öppna upp för en ny diskurs som bygger på ett större erkännande och omfördelning än de tidigare "Vi:en" vi haft.   


Arrangör(er)

RIKC Malmö stad

Taggar

Det offentliga rummet
Antiziganism
Antirasism
Metod och verktyg
Nationella minoriteter

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Diana Bogelund Föreläsare

Malmö stad, Romskt informations- och kunskapscenter

Julia Sällström Föreläsare

Malmö stad, Romskt informations- och kunskapscenter

Marian Wydow Föreläsare

Mujo Halilovic Föreläsare

Malmö stad, Romskt informations- och kunskapscenter