Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

Högerextremism och nationalism - hur påverkar det sexuella och reproduktiva rättigheter? Har passerat

Torsdag 15 november 2018 13:30 - 14:00 Stora scen

Föreläsare: Hans Linde, Sandra Ehne
Moderator: Ingrid Frisk

RFSU ser ett ökat motstånd mot frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR i Sverige, Europa och Världen. Det innefattar rätten till abort, hbtq-personers rättigheter, rätt till preventivmedel, samt sexualundervisning. Motståndet som tidigare främst funnits inom religiösa grupperingar hörs allt tydligare bland nationalister och högerextremismer. I Sverige går nationalister mot attack på aborträtten, och vill sänka gränsen för abort och införa vårdvägran. EU-parlamentet har sen valet 2014 en markant ökning av populistiska och högerextrema partier, vilket påverkar frågor om sexualitet och familjepolitikEtt motstånd som blir mer samlat och mer organiserat. Det är inte ovanligt att dessa grupperingar använder våld och hot som metod i sin agendan för att inskränka andras mänskliga rättigheter. RFSU redogör för läget tillsammans med RFSL.Vilka är det som står för motståndet, vad vill de och vad kan vi göra för att möta det?

Arrangör(er)

RFSU

Taggar

Det offentliga rummet
Den egna kroppen
Mänskliga rättigheter
Rasism
Våldsbejakande extremism

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Hans Linde Föreläsare

RFSU

Hans Linde är förbundsordförande i RFSU

Sandra Ehne Föreläsare

Ingrid Frisk Moderator

RFSU

Ingrid Frisk arbetar som sakkunnig i sexualpolitik