Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 30. På tal om mänskliga rättigheter

30. På tal om mänskliga rättigheter Har passerat

Torsdag 15 november 2018 15:00 - 16:00 C7

Föreläsare: Camilla Sahlander, Tobias Rahm
Talare: Claudia Gardberg Morner
Moderator: Karin Hermansson
Paneldeltagare: Daniel Johansson, Sofia Nordström

Länsstyrelserna samverkar i ett regeringsuppdrag om mänskliga rättigheter. Uppdraget syftar till att stärka genomslagskraften av svenska konventionsåtaganden i länsstyrelsernas verksamhet och kunskapsspridande aktiviteter. Detta är ett steg för att skapa ett mer motståndskraftigt skydd enligt regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter. Som ett led i uppdraget har länsstyrelserna tagit fram materialet På tal om mänskliga rättigheter. Materialet är ett kunskapsunderlag för frågor som rör den svenska konventionsefterlevnaden. Det sammanför konventionsbestämmelser, FN-kommittéernas allmänna kommentarer, deras synpunkter och rekommendationer om arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige och relevant offentlig statistik i tio lägesbilder. Materialet lanserades under MR-dagarna 2017. I år är tanken att länsstyrelserna med stöd av företrädare från andra spcielistmynidgheter och aktörer bjuder på en djupare analys av materialet, inklusive fullständiga översättningar av allmänna kommentarer och uppdaterad statistik i frågor som kan beskrivas som våldsamma kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Arrangör(er)

Länsstyrelserna

Taggar

Agenda 2030
Fakta och statistik
FN:s allmänna förklaring 70 år
Mänsklig säkerhet
Våldets effekter
Våldsprevention

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Forskare
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Camilla Sahlander Föreläsare

Profilbild för Tobias Rahm

Tobias Rahm FöreläsareUtställare

Länsstyrelserna

Samordnare länsstyrelsernas uppdrag i mänskliga rättigheter

Claudia Gardberg Morner Talare

Karin Hermansson Moderator

Daniel Johansson Paneldeltagare

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Sofia Nordström Paneldeltagare