Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för SVENSKT BISTÅND TILL TURKIET – ETT KRYMPANDE DEMOKRATISKT UTRYMME

SVENSKT BISTÅND TILL TURKIET – ETT KRYMPANDE DEMOKRATISKT UTRYMME Har passerat

Fredag 16 november 2018 12:30 - 13:00 Globala scenen

Föreläsare: Helin Sahin, Paul T. Levin, Åsa Élden
Moderator: Nina Solomin

Samtal med utgångspunkt i en rykande färsk EBA-rapport. Utvecklingen i riktning mot inskränkningar i yttrandefriheten och repression mot civilsamhälle, forskare och domstolar har gått snabbt i Turkiet de senaste åren. Forskarna Åsa Eldén och Paul T Levin har studerat det turkiska civilsamhället och intervjuat svenska givare om hur de resonerar kring bistånd till en krympande demokrati. Deras slutsatser finns i EBA-rapporten Shrinking Democratic Space – the Case of Turkey

Helin Sahin från Olof Palme Center kommenterar rapporten och Nina Solomin, Expertgruppen för biståndsanalys, modererar. 

Arrangör(er)

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Taggar

Demokrati
HBTQI-personer
Kvinnor
Metod och verktyg
Mänskliga rättigheter

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Helin Sahin Föreläsare

Helin Sahin är programhandläggare för Turkiet på Olof Palmes Internationella Center.

Paul T. Levin Föreläsare

Paul T. Levin är doktor i internationella relationer, grundare och föreståndare för Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet (SUITS) och associerad forskare vid Utrikespolitiska institutet. Han är en av författarna till EBA-studien "Swedish Aid in the Era of Shrinking Space – the Case of Turkey".

Åsa Élden Föreläsare

Åsa Eldén är f.d Lead Policy Specialist för jämställdhet på Sida, nu forskare med fokus på Turkiet och särskilt kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. Hon är en av författarna till EBA-rapporten "Swedish Aid in the Era of Shrinking Space – the Case of Turkey".

Nina Solomin Moderator

Nina Solomin är kommunikationsansvarig på EBA. Innan dess var hon kulturchef på Upsala Nya Tidning. Hon har under 25 år arbetat som journalist med inriktning på kultur och samhälle och skrivit reportageböckerna "ok, amen" och "Gränsen".