Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Visa civilkurage!

Visa civilkurage! Har passerat

Fredag 16 november 2018 10:00 - 10:30 Globala scenen

Föreläsare: Anna Vigdis Gustavsson

De mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De fokuserar främst på individers rättigheter och staters ansvar. För att stater ska ta sitt ansvar krävs ofta modiga människor som försvarar de mänskliga rättigheterna. För att skydda och främja mänskliga rättigheter är det enormt viktigt att det finns medvetenhet och beredskap att agera hos människor i ett samhälle. 

Civilkurage tar sin början i den enskilda människans mod och övertygelse och handlar om att våga se sin egen roll i att bygga ett samhälle som står emot hat och likgiltighet. Det går att träna sitt civilkurage och sin beredskap att ingripa, för att göra skillnad i vardagen. 

Seminariet ger praktiska och effektiva verktyg för att kunna ingripa mot orättvisor och kränkningar i vardagen; som sexism, rasism, religionshat eller homofobi. Vi visar hur du kan bemöta härskartekniker genom användandet av främjartekniker. 

Seminariet är ett smakprov från en utbildning som rustar deltagarna med nya perspektiv och ger en stärkt förmåga att ingripa och föra samtal med andra angående civilkurage. Utbildningen innehåller såväl teoretiska resonemang som praktiska övningar.

Arrangör(er)

Kristna Fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda

Taggar

Det offentliga rummet
Fredsbyggande
Icke-våld
Metod och verktyg
Trygghet

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Civilsamhälle
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Anna Vigdis Gustavsson Föreläsare

Utbildningssekreterare, Kristna Fredsrörelsen