Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

Men jag slåss ju inte? - om våld och MOD, ett verktyg mot våld Har passerat

Lördag 17 november 2018 11:00 - 11:30 Lilla scen

Föreläsare: Karin Ljung Aust, Paulina Lindgren

MOD är ett pedagogiskt koncept som vill bidra till ett socialt jämlikt och hållbart samhälle. Sambandet mellan ojämlikhet och våld är starkt. MOD vill genom träning i ett normkreativt förhållningssätt, bidra till att förändra förtryckande strukturer som genererar våld, t ex destruktiva könsnormer, rasism, och homofobi. MOD ger också redskap för att arbeta förebyggande genom träning i att uppmärksamma och hejda våld redan i botten av den s.k..våldspyramiden. 

Vill du veta mer om MOD och hur du kan arbeta för att förebygga våld så kom på studieförbunden Bildas och Sensus miniseminarium 

För mer info kontakta studieförbunden direkt 

Bilda: Paulina Lindgren paulina.lindgren@bilda.nu

Sensus: Katharina Persson katharina.persson@sensus.se

Arrangör(er)

Sensus, Bilda

Taggar

Diskriminering
Metod och verktyg
Mänskliga rättigheter
Ojämlikhet
Rasism
Våldsprevention

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda
Intresserad allmänhet

Föreläsare

Karin Ljung Aust Föreläsare

Projektledare för En kommun fri från våld, Borås stad och Länsstyrelsen Västra Götaland, MOD ledare och processledare.

Paulina Lindgren Föreläsare

Ansvarig för MOD på studieförbundet Bilda, MOD ledare och processledare