Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

27. Hatbrott – vad är de utsattas rättigheter och hur kan vi förstärka rättigheterna kring hatbrott? Har passerat

Torsdag 15 november 2018 15:00 - 16:00 T5

Moderator: Annika Heikkinen
Paneldeltagare: Fardous El Sakka, Göran Stanton, Isak Reichel, Lena Svenaeus, Maja Sköld

Många har vant sig vid att bli utsatt för kränkningar och trakasserier. Många som utsätts vet inte om att de utsatts för något brottsligt. Diskriminering är svårt att bevisa och det finns ett stort mörkertal. Bland annat för att risken att bli ansvarig för stora rättegångskostnader, då diskriminerade sällan har tillgång till effektiva rättsmedel. Om personer inte känner till hur det svenska samhällssystemet fungerar blir det ännu svårare att reagera på ett brott. Samhället, organisationer och myndigheter har svårt att synliggöra och sätta en gräns mellan diskriminering och hatbrott, blir situationen för den som blivit utsatt än mer utsatt. Vilka rättigheter har den som blivit utsatt för ett hatbrott? Hur kan rättigheterna stärkas för de som utsätts? När människor blir utsatta för en kränkning finns det ett behov av stöd. Hur ser det behovet ut? Hur blir det tillgodosett i dagens system? Det är några av de frågor som vi vill närma oss vid seminariet.


Arrangör(er)

Sensus studieförbund, Rättighetscentrum Dalarna, Judiska församlingen, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa och Antidiskrimineringsbyrån Stockholm

Taggar

Diskriminering
Hatbrott
Mänskliga rättigheter
Rasism

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid landsting/region

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Annika Heikkinen Moderator

Verksamhetstutvecklare, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr

Fardous El Sakka Paneldeltagare

SMFR - Sveriges Muslimer för Fred och Rättvisa

Göran Stanton Paneldeltagare

Inspektör/Utredare
Region Stockholm
Demokrati- och Hatbrottsgruppen

Isak Reichel Paneldeltagare

Generalsekreterare, Judiska Centralrådet

Lena Svenaeus Paneldeltagare

Rättssociologiska institutionen Lund

Maja Sköld Paneldeltagare

Rättighetscentrum Dalarna och Diskrimineringsbyrån Gävleborg