Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 95. Svensk säkerhetspolitik för fred

95. Svensk säkerhetspolitik för fred Har passerat

Lördag 17 november 2018 11:30 - 12:30 C6

Moderator: Lotta Sjöström Becker
Paneldeltagare: Agnes Hellström, Lars Ingelstam, Mats Karlsson

Vad är säkerhet och för vem ska den vara? 

För att möta dagens säkerhetspolitiska utmaningar krävs en tyngdpunktsförskjutning från statlig till mänsklig säkerhet. 

Fred, försvar, alliansfrihet, ickevåld, vapenexport, avspänning, upprustning, kärnvapen. Säkerhetspolitik är ett brett och viktigt område som behöver fler engagerade röster.

Motiven för att politiskt arbeta för fred är i dagsläget mycket starka. Detta gäller både politiken i snäv mening (partier, förtroendevalda och yrkespolitiker) och det breda engagemang inom befolkningen som är demokratins grogrund. Den skeva betoningen inom svensk säkerhetspolitik är ett problem, som har fått alltför liten uppmärksamhet i debatten. Å andra sidan kan både den feministiska utrikespolitiken och FN:s utvecklingsmål, Agenda 2030, bli positiva utmaningar och under de kommande åren ge riktning åt politiskt arbete på alla nivåer: från lokal till global.

Hur kan vi forma en svensk säkerhetspolitik som har fokus på förebyggande av våldsam konflikt och hållbar fred istället för militära lösningar och upprustning? Vad krävs för att en förändring av svensk säkerhetspolitik ska komma till stånd? 

Skriften ”Svensk säkerhetspolitik för fred” presenteras.

Arrangör(er)

Kristna Fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda

Taggar

Agenda 2030
Demokrati
Fredsbyggande
Icke-våld
Mänsklig säkerhet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet
Civilsamhälle
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Lotta Sjöström Becker Moderator

Lotta Sjöström Becker är generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen. Lotta har jobbat med fred och mänskliga rättigheter i Afghanistan, Sri Lanka, Georgien och Israel/Palestina. Hon har jobbat både för internationella fredsorganisationer och som sekunderad av Sverige till civila EU-insatser.

Agnes Hellström Paneldeltagare

Agnes Hellström är ordförande i Svenska Freds och Skiljedomsföreningen. Agnes är journalist och författare. Hon driver även podcasten Författarpodden.

Lars Ingelstam Paneldeltagare

Lars Ingelstam är tekn.dr i matematik och har varit professor vid KTH, chef för Sekretariatet för framtidsstudier och professor i teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Lars har publicerat arbeten om bland annat lokal ekonomi, vapenexport, säkerhetspolitik och grannrelationer till Ryssland.

Mats Karlsson Paneldeltagare

Mats Karlsson har nyligen avslutat sin tjänst som direktör för Utrikespolitiska Institutet, UI. Han har tidigare bland annat varit statssekreterare och chefsekonom på UD och vicechef på Världsbanken. De senaste åren har Mats Karlsson varit direktör för Center for Mediterranean Integration, där han främst arbetat med händelseutvecklingen i samband med den arabiska våren i Nordafrika och Mellanöstern samt med frågor kring samarbete mellan länderna i medelhavsområdet.