Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

34. Hur får vi samhället att se, höra och förstå? Har passerat

Torsdag 15 november 2018 16:30 - 17:30 T2

Osynlighet, beroende och sårbarhet. Tre ord som enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) kan stå som beskrivning för det våld som möter personer med funktionsnedsättning, ofta kvinnor och flickor. Samtidigt säger namnet på Nordens Välfärdscenters rapport från 2016 mycket om utmaningen för den som vill stoppa våldet och övergreppen: Den har titeln ”När samhället inte ser, hör eller förstår.” 


Under det här seminariet belyser vi hur fysiskt och psykiskt våld, hot, trakasserier och sexuella övergrepp drabbar personer med funktionsnedsättning som samtidigt förstärks med ett direkt funktionshindersrelaterat våld. En flerfaldig utsatthet som borde motivera större uppmärksamhet, mer kunskap och fler åtgärder men som ofta i stället glöms bort. Och dessutom är det ofta som beskrivs i Myndigheten för delaktighets rapport om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning från 2017. ”De som drabbas har svårare än andra att få skydd, och i rättssystemet fortsätter svårigheterna.” 


Lika Unika lyfter tillsammans med flera organisationer inom funktionshinderrörelsen frågan om hur vi bryter tystnaden, en förutsättning för att våldet och övergreppen ska kunna motverkas och stoppas. Arrangör(er)

Lika Unika med flera organisationer inom funktionshinderrörelsen

Taggar

Agenda 2030
Funkofobi
Hatbrott
Mäns våld mot kvinnor
Mänskliga rättigheter

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Förtroendevalda
Intresserad allmänhet
Media

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes