Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

Human Rights in the UN - Speaking from Experience Har passerat

Lördag 17 november 2018 15:00 - 15:30 Globala scenen

Föreläsare: Jan Eliasson , Marina Caparini

Hur ser situationen för mänskliga rättigheter ut inom FN-systemet? På vilka sätt är arbetet med mänskliga rättigheter en förutsättning för internationellt fredsbyggande? Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) bjuder in till ett expertsamtal mellan Jan Eliasson (Ordförande, SIPRI) och Marina Caparini (Forskare, SIPRI) för att diskutera frågan närmare. Jan Eliasson har i många år arbetat inom FN:s absoluta toppskikt och var i rollen som vice generalsekreterare drivande i framtagandet av initiativet Human Rights Upfront genom vilket han förespråkade vikten av att mänskliga rättigheter tilldelas en större vikt vid sidan av freds- och utvecklingsfrågor i det dagliga FN-arbetet. Marina Caparini är seniorforskare på SIPRI och expert på fredsbyggande och kopplingen mellan säkerhet och utveckling. Utifrån sin breda expertis och långa erfarenhet av internationellt fredsarbete bjuder de in till ett samtal kring hur mänskliga rättigheter hanteras inom dagens FN-system, från toppskiktet i Säkerhetsrådet till det praktiska fältarbetet. 


Arrangör(er)

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Taggar

Krig- och konfliktzoner
FN:s allmänna förklaring 70 år
Fredsbyggande
Mänskliga rättigheter
Mänsklig säkerhet

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet
Civilsamhälle
Intresserad allmänhet

Språk

English

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Jan Eliasson Föreläsare

Ordförande, SIPRI

Marina Caparini Föreläsare

Forskare, SIPRI