Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Rättighetsreportrarna – ett läromedel om FN:s barnkonvention

Rättighetsreportrarna – ett läromedel om FN:s barnkonvention Har passerat

Fredag 16 november 2018 09:30 - 10:00 Stora scen

Föreläsare: Anna Strandberg, Jenny Eriksson, Malin Fryknäs

Kom och ta del av Rättighetsreportrarna, ett upplevelsebaserat, digitalt och kostnadsfritt läromedel om mänskliga rättigheter för högstadiet och gymnasiet!

Läromedlet har ett journalistiskt tema. Som rättighetsreportrar undersöker eleverna olika rättighetsområden och granskar hur de mänskliga rättigheterna – däribland rätten till skydd mot våld – uppfylls i skolan. De intervjuar andra elever som får ge sin syn på saken, liksom de som är skyldiga att uppfylla elevernas rättigheter – lärare, rektor, tjänstepersoner, politiker m.fl. 

Nyheterna sammanställs i en tidning som kan spridas i och utanför skolan. På så sätt får ansvariga kunskap direkt från de som berörs om situationen för de mänskliga rättigheterna på skolan. Intervjuade elever kan också förmedla sina idéer kring hur eventuella brister kan åtgärdas – och därigenom vara medskapare till lösningar.


Rättighetsreportrarna är kopplat till läroplanen och utgör ett stöd för skolor i arbetet för lika rättigheter och mot diskriminering. I seminariet berättar vi mer om hur läromedlet funkar.


Rättighetsreportrarna är ett Arvsfondsprojekt. Läromedlet har utvecklats i samverkan mellan barn och unga, pedagoger, forskare, MR-vetare m.fl. 

Arrangör(er)

MR-piloterna

Taggar

Skolan
Barn
Metod och verktyg
Mänskliga rättigheter
Trygghet

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Lärare och pedagoger
Tjänstepersoner vid kommun

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Anna Strandberg FöreläsareUtställare

MR-piloterna

Jenny Eriksson Föreläsare

MR-piloterna

Malin Fryknäs FöreläsareUtställare

MR-piloterna