Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Inget om oss utan oss! Delta i demokratiska livet, då och nu

Inget om oss utan oss! Delta i demokratiska livet, då och nu Har passerat

Måndag 6 december 2021 16:00 - 17:00 R24-25

Föreläsare: Diana Chafik, Ola Balke
Moderator: Maria Johansson

Under seminariet kommer vi att lyfta fram händelser som har varit viktiga milstolpar ur ett historiskt perspektiv. Bland annat framtagandet av FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där ett aldrig tidigare skådat deltagande från civilsamhället lett av funktionshinderrörelsen under förhandlingarna resulterade i en stark konvention med utgångspunkt i rättighetsbärarnas perspektiv. Detta var ett uttryck för vikten av demokratisk delaktighet – inget om oss utan oss blev ett faktum!

Vi kommer även att diskutera förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i det demokratiska livet, till exempel kunskap om rättigheter och tillgänglighet. För att säkerställa rätten till delaktighet i det demokratiska livet behöver vi identifiera och ta bort hinder och lagar som exkluderar och diskriminerar personer med funktionsnedsättning. Det gäller allt från fysiska byggnader och digitala rum till information, kommunikation och bemötande.

Personer med funktionsnedsättning är en del av den mänskliga mångfalden och har rätt att delta i det politiska och offentliga livet på jämlika villkor som andra. Det slås fast både i Sveriges lagar och i internationella överenskommelser. Demokratiska rättigheter för alla har däremot inte alltid varit en självklarhet. Fortfarande idag finns det utmaningar som begränsar möjligheten för dem av oss som har funktionsnedsättning att ta del av och utöva rättigheterna.  I detta seminarium kommer ni att få ta del av historiska perspektiv från att personer med funktionsnedsättning under en lång tid inte har haft rätt att delta i det demokratiska livet till att idag vara erkända rättighetsbärare av demokratiska rättigheter. Trots det finns det i praktiken fortfarande många hinder, som diskriminering på grund av funktionsnedsättning eller i form av bristande tillgänglighet. Så, vad behöver vi då göra för att säkerställa att alla kan vara demokratiskt delaktiga på jämlika villkor inför valet 2022? Det handlar om allt från att kunna ta del av politiska debatter till att delta som partipolitiskt förtroendevald och slutligen rösta i valet.

Arrangör(er)

Fonden för mänskliga rättigheter, Handikapphistoriska föreningen, Myndigheten för delaktighet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas
Skrivtolkas/textas

Ämnestaggar

Funktionsrätt
Teori

Föreläsare

Profilbild för Diana Chafik

Diana Chafik Föreläsare

Funktionsrätt Sverige

Profilbild för Ola Balke

Ola Balke Föreläsare

MFD

Profilbild för Maria Johansson

Maria Johansson Moderator

Moderator - Fonden för mänskliga rättigheter