Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Tystnadskultur i arbetslivet – en berättelse från Polismyndigheten

Tystnadskultur i arbetslivet – en berättelse från Polismyndigheten Har passerat

Måndag 6 december 2021 16:00 - 17:00 R2

Moderator: Sofia Alstam
Paneldeltagare: David Oest, Emelie Kullmyr, Fredrik Brokopp, Jens Rennstam, Katharina von Sydow, Teodor Smedius, Tobias Bergkvist

I en tystnadskultur där anställda uppmanas att lägga locket på om problematiska händelser utmanas demokratiska rättigheter såsom yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Att kunna se och ha insikt i problemen är ett första steg men det krävs också konkret handling. Polismyndigheten och Polisförbundet delar tillsammans deras syn på tystnadskultur och beskriver hur man kan agera för att ta sig ur interna arbetsmiljöproblem som tystas ner. Vi får ta del av berättelser från verkligheten som vittnar om trakasserier och sexism. Men det finns också goda exempel på Polismyndigheten, där man initierat projekt som värnar om jämställdhet och mångfald.  

Arrangör(er)

Sensus och Polisförbundet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Intresserad allmänhet
Media

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Metod

Föreläsare

Sofia Alstam Moderator

Sensus

verksamhetsutvecklare Sensus

David Oest Paneldeltagare

Sensus

verksamhetsutvecklare Sensus

Emelie Kullmyr Paneldeltagare

polismästare, Polisregion Väst

Fredrik Brokopp Paneldeltagare

Polisregion Väst

polisinspektör, Polisen Väst

Profilbild för Jens Rennstam

Jens Rennstam Paneldeltagare

Lunds Universitet

Docent, Lunds universitet

Katharina von Sydow Paneldeltagare

Polisförbundet

ordförande Polisförbundet

Teodor Smedius Paneldeltagare

polisintendent Polisregion väst

Tobias Bergkvist Paneldeltagare

polismästare, Polisregion Väst