Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Fritid Uppdrag, Socialförvaltning Nordost, Göteborgs Stad

Fritid Uppdrag, Socialförvaltning Nordost, Göteborgs Stad Utställare

H:12

Presentation
Unga mötesplatser Nordost

Unga mötesplatser Nordost i erbjuder aktiviteter och mötesplatser för unga i Angered. Verksamheten bygger på frivillighet, delaktighet och lärande. Här kan du delta oavsett ekonomiska förutsättningar.

En meningsfull fritid är viktigt för att ge både unga och vuxna goda levnadsvillkor. Med en positiv och kreativ fritidsverksamhet ökar varje persons förmåga att påverka sitt liv. Unga mötesplatser Nordost arbetar tillsammans med många andra aktörer för att se till att Göteborg är en bra stad för alla att leva i.

I vår fysiska monter kan du träffa verksamhetsledare och ungdomar aktiva inom de olika verksamheterna.

Representanter

Celice Bergendahl Utställare

Fritid Uppdrag, Socialförvaltning Nordost, Göteborgs Stad

Marie Holm Utställare

Fritid Uppdrag, Socialförvaltning Nordost, Göteborgs Stad