Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för ICLD

ICLD Utställare

H:67

Presentation
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, arbete syftar till att främja lokal demokratiutveckling och vårt uppdrag är att stödja demokratiskt deltagande och förändring på lokal nivå. Vårt arbete bygger vidare på svenska kommuner och regioner erfarenheter och på den forskning och kunskapsutveckling som finns i ett internationellt perspektiv.

Vi gör det konkret bland annat genom att främja och stödja Kommunala partnerskap som är ömsesidiga och resultatorienterade internationella demokratisamarbeten mellan kommuner och regioner i Sverige och motsvarande lokala myndigheter i något av våra samarbetsländer.

De partnerskap som arbetar inom samma temaområde, exempelvis mänskliga rättigheter, arbetar tillsammans i ett nätverk för att utbyta kunskaper och erfarenheter om liknande utmaningar. Just nu finns två pågående omgångar av Nätverket för mänskliga rättigheter.

Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter länkar samman och stödjer kommuner och regioner som har åtagit sig att stärka sitt systematiska arbete med mänskliga rättighetsfrågor lokalt, med FN: s Agenda 2030 som ramverk.

De svenska kommuner som valt att i sitt kommunala partnerskap arbeta med mänskliga rättigheter har blivit matchade med en partner från Sydafrika, Botswana, Zimbabwe eller Zambia. Tillsammans utformar de projekt sammankopplat med mänskliga rättigheter, till exempel tillgänglighetsfrågor, jämställdhet, ungas inkludering och barnrättsperspektiv.

Mer om kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter här: icld.se/kp

Typ

Fredstorget
Utställartorget

Representanter

Ida Edvinsson Utställare

ICLD

Maria Jansson Utställare

ICLD