Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Erikshjälpen

Erikshjälpen Utställare

H:38

Presentation
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second handverksamhet. Tillsammans har vi en gemensam vision; En förändrad värld där barns drömmar får liv.
Lokalt och globalt arbetar vi för att stärka och hjälpa
barn. Överskottet från second hand-verksamheten bidrar, tillsammans med generösa gåvor, till att möjliggöra våra insatser för att barn ska få gå i skolan, må bra och vara trygga. Arbetsträningen i våra butiker föder också framtidstro för barn med föräldrar som står utanför arbetsmarknaden och den cirkulära försäljningen ger klimathopp för kommande generationer.
Erikshjälpen finns för barnen. Och världen de drömmer om.
Typ

Fredstorget
Utställartorget

Representanter

Birgitta Johansson Utställare

Erikshjälpen

Profilbild för Ida Storm Mukwana

Ida Storm Mukwana Utställare

Erikshjälpen