Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Hjo folkhögskola Demokratikursen

Hjo folkhögskola Demokratikursen Utställare

H:83

Presentation
Hjo folkhögskola har en historia sedan 1958 och ligger i utkanten av den vackra sommar- och medeltidsstaden Hjo vid Vättern. Skolan har en mängd olika kurser och inriktningar. Vi har i drygt sju år arbetat med en integrationsassistentutbildning, med människor som i huvudsak har utländsk bakgrund som vill arbeta med integration och på ett effektivt sätt hjälpa andra in i det svenska samhället.
Utifrån denna integrationskurs har en ny fördjupningskurs utvecklats, för alla intresserade, med fokus på demokratin och dess historiska framväxt. Vi arbetar både i ett nutida och historiskt perspektiv, där fokus på demokratin som självklar bas för mänskliga rättigheter och människans frihet. Kursens namn är; "Demokratin mot extremism och antisemitism", vilket talar om kursens inriktning på demokratin och individens frihet som skydd mot extremistiska ideologier, antisemitism och antidemokratiska krafter.
Hjo folkhögskola har Svenska kyrkan, Skara stift som huvudman.

Kontaktinformation

Telefon

0503-32300 vxl.

Adress

Lundbyvägen 12

54431 Hjo

Västra Götaland

Sverige

Representanter

Ibrahim Haji Utställare

Hjo folkhögskola Demokratikursen

Profilbild för Niklas Ahlin

Niklas Ahlin Utställare

Hjo folkhögskola Demokratikursen