Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Läkarmissionen Utställare

H:10

Typ

Fredstorget
Utställartorget