Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för ReadSpeaker AB

ReadSpeaker AB Utställare

C10:09

Kategori

Läromedel
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) /AV-utrustning /Interaktiva whiteboard
Kompetensutveckling/Universitet/högskolor
Myndigheter inom skola
Specialpedagogik

Presentation
ReadSpeaker är världsledande inom talsättning av webbinnehåll, TTS (text to speech), och har idag miljontals användare i mer än 60 olika länder.
Vi talsätter hemsidor, dokument, tidningar, appar, lärplattformar, formulär, och ligger i absolut framkant inom denna teknik.

Några av våra svenska kunder är Skolverket, Migrationsverket, Universitets- och högskolerådet, Regeringen, Riksarkivet, Lernia, Gleerups, Uppsala Universitet, Universiteskanselsämbetet, Historiska museet, Sveriges riksdag, Naturhistoriska riksmuseet, Skansen, Skatteverket, Kungliga hovstaterna, Sanoma Utbildning, Radix Kompetens med flera.

Att tillgängliggöra sitt textflöde så det även går att lyssna på i alla enheter lyfter och förstärker upplevelsen av er information.
En teknisk feature, ett hjälpmedel och mycket varumärkesstärkande.


Vem kan ha behov av en talsatt hemsida?
Enormt stora målgrupper har behovet av en uppläst webb.
Ny i landet, äldre, yngre, studerande, synnedsatta, funktionsnedsatta, dyslektiker, alla med läs- och skrivsvårigheter,
och för att inte tala alla on the go, på cykeln, i bilen, på promenaden.

För slutanvändaren och webbplatsägaren
Vi på ReadSpeaker sätter teknik och slutanvändare i fokus, vilket gynnar er webbplats och era besökare till max.
Talsättningstjänsten på en hemsida skall hjälpa till och förenkla upplevelsen av hemsidan, inte tvärtom.
Och med ReadSpeaker kan du bara klicka och lyssna, enkelt och smidigt!

Kontaktinformation

Telefon

0704-099270

Adress

Västra Ågatan 16

753 09 Uppsala

Uppsala

Sverige

Representanter

Profilbild för Jessica Forsberg

Jessica Forsberg Utställare

ReadSpeaker AB