Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Tengnäs Läromedel

Tengnäs Läromedel Utställare

C06:30

Kategori

Läromedel

Presentation
Texterna i Tengnäs läromedel är skrivna med en tydlig pedagogisk tanke och struktur. De flexibla läromedlen hjälper dig som pedagog att anpassa undervisningen för att möta och utveckla varje elevs unika förmåga och förutsättningar att nå målen och kunskapskraven.

I Boken om Sveriges geografi får eleverna arbeta med kapitel som, Vad är geografi?, Sverige - vårt land, Kartan, Så formades Sverige, Väder och klimat och Våra naturresurser.
Eleverna får utforska olika livsmiljöer i Sverige, som I fjällen, Vid älven, I skogen, I staden, Vid sjön, Längs kusten och I jordbruksbygden.

I Boken om Europas geografi arbetar eleverna med kapitel som, Europa - vår egen världsdel, Jorden förändras, Bergskedjor och vulkaner, Vatten i Europa, Transporter, Energi, Europeiska unionen och Hållbar framtid.
Eleverna får utforska sex olika regioner i Europa, vilka är Norden, Östersjöländer, Västra Europa, Centrala Europa, Östra Europa och Södra Europa.

Boken om Sveriges historia lär eleverna att tolka tidsperioder, händelser och historiska gestalter.
Den första delen, Forntid Medeltid, börjar med istiden, Norden befolkas, samt de utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Vidare behandlas vikingatiden, kristendomens införande, medeltidens handelssystem, de nordiska staternas grundade, ståndssamhället och uppförandet av kyrkor, kloster, borgar och städer.

I vår andra del, Vasatid Stormaktstid, tar vi upp hur Kalmarunionen upplöstes, Gustav Vasa blir kung, reformationen, de europeiska upptäcktsresorna, vetenskapliga upptäckter och uppfinningar, Sveriges stormaktstid och det svenska Östersjöriket.

I den tredje och sista delen, Frihetstid Gustaviansk tid 1800-tal, tar vi upp jordbrukets omvandling, resor till Asien, parlamentarism, vetenskap och teknik, upplysningstidens tankar och revolutionerna, den stora folkökningen och dess konsekvenser.

Varmt välkomna till oss på Skolforum i monter C06:30.

Kontaktinformation

Telefon

0346-50206

Adress

Bivägen 7

31172 Falkenberg

Sverige

Representanter

Profilbild för Amanda Tengnäs

Amanda Tengnäs Utställare

Utställare
Tengnäs Läromedel

Profilbild för Göran Tengnäs

Göran Tengnäs Utställare

Utställare
Tengnäs Läromedel

Profilbild för Marie Tengnäs

Marie Tengnäs Utställare

Utställare
Tengnäs Läromedel