Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Alega Skolmateriel AB

Alega Skolmateriel AB Utställare

C03:10

Kategori

Läromedel
Facklitteratur
Material till förskola
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) /AV-utrustning /Interaktiva whiteboard
Inredning/arbetsmiljö
Specialpedagogik
Sport- och lek

Presentation
Alega arbetar aktivt för att ta fram kreativa och spännande läromedel för undervisning i matematik, data och naturvetenskap. Företaget startade 1980.Vårt materiel finns utförligt presenterat i vår katalog och vår hemsida.

Vill Du veta mer om Alega, har frågor, funderingar, ideér, vill beställa vår katalog eller beställa varor...
ring, faxa, skriv eller skicka oss ett email!

tel: 0511-104 11 fax:0511-104 19 mail: alega@alega.se

Kontaktinformation

Telefon

+46 511 104 11

Adress

Vasag 4

532 32 Skara

Sverige

Representanter

Caroline Palmer Utställare

Alega Skolmateriel AB

Christer Kjellner Utställare

Alega Skolmateriel AB

Gunnar Sporrong Utställare

Alega Skolmateriel AB