Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Haninge kommun - Förskolan och Kremima

Haninge kommun - Förskolan och Kremima Utställare

C11:06

Presentation
Haninge kommuns kommunala förskolor arbetar sedan ett par år tillbaka med ett kommungemensamt projekt: "Bygga dröm vär(l)den"
Projektet berör alla kommunala förskolor , dess barn och pedagoger.
Bakgrunden och syftet är att på många plan arbeta med hållbar framtid, utveckla vår förmåga att jobba projekterande med pedagogisk dokumentation som vår motor för att synliggöra och utmana barnen i deras processer och lärande.
Projektet är starkt värdebaserat och bygger på tankar om barns relation med sin omvärld.
I montern möter du Brandbergens förskolor som presenterar en del av sin verksamhet genom pedagoger och förskolechef/pedagogista Tina Persson.
Du möter även Maria Pelle-Bäck Central Ateljerista som presenterar KreMiMa och dess verksamhet. KreMiMa är förskolornas återbruks och utbildningscenter.
Här finns även information om Reggio Emilias utställning som kommer till oss i Haninge ht-17.

Här möts pedagogik, miljö, material och digitalitet i en spännande blandning.
Välkomna


Kontaktinformation

Telefon

08-606 70 00

Adress

Utbildningsförvaltningen Förskola

136 81 Haninge

Sverige

Representanter

Profilbild för Elisabeth Quell

Elisabeth Quell Utställare

Barnskötare
Haninge kommun - Förskolan och Kremima

Profilbild för Jannice Jarpe

Jannice Jarpe Utställare

Tf Förskollärare
Haninge kommun - Förskolan och Kremima

Jesper Tornebjer Utställare

Haninge kommun - Förskolan och Kremima

Profilbild för Kathy Andersson

Kathy Andersson Utställare

Förskolelärare
Haninge kommun - Förskolan och Kremima

Kent From Utställare

Vaktmästare
Haninge kommun - Förskolan och Kremima

Kristin Olsson Utställare

Haninge kommun - Förskolan och Kremima

Profilbild för Maria Pelle-Bäck

Maria Pelle-Bäck Utställare

Central Ateljerista
Haninge kommun - Förskolan och Kremima

Marie-Louise Norlander Utställare

Haninge kommun - Förskolan och Kremima

Profilbild för Niklas af Ekenstam

Niklas af Ekenstam Utställare

Biträdande förskolechef
Haninge kommun - Förskolan och Kremima

Profilbild för Tina Persson

Tina Persson Utställare

Förskolechef
Haninge kommun - Förskolan och Kremima