Header image for Vitalis 2023

Sessions

The conference at Vitalis 2023 consists of several tracks with panel discussions, keynote presentations and studio talks. Most of the content will also be available online via live broadcasts and recorded lectures, available on demand.

Search the programme and customise your agenda!

You can filter by topic, seminar type, target audience or time. There are also a number of thematic tracks in the programme.


Register for conference | Vitalis - English

Track: Digitalisering i en orolig tid

Fler och fler av samhällets processer blir digitala. Digitaliseringen förenklar för både invånare och medarbetare, och många gånger kan data hanteras säkrare i digital form än på papper. Men digitala processer kan också slås ut av allt från vanliga strömavbrott och snökaos till angrepp av främmande makt. Ibland orsakas eller förvärras kriser också av att säkerheten i datahanteringen brister. I detta spår frågar vi oss vilka risker som finns, särskilt i komplexa system, och vi pratar om vilka säkerhets- och reservrutiner vården och omsorgen har. 

Hur ser beroendena mellan olika aktörer ut, och hur påverkar det att många aktörer är inblandade? Hur ser beredskapen ut, vad behöver vi göra tillsammans, och vad kan vi lära av andra branscher? Med ett krig i vår närhet och ett försämrat säkerhetsläge även i Sverige blir frågor som dessa allt viktigare för oss alla. 


Moderator: Helena Palm

All sessions

Filters

Location

Topic

Language

Seminar type

Objective of lecture

Level of knowledge

Target audience

Keyword

Conference

Profile image for Den lilla och stora kommunens resa i informationssäkerhet

Den lilla och stora kommunens resa i informationssäkerhet

Aina Bleikvassli, Shadan Ghafouri
Tuesday May 23, 2023 15:30 - 16:00 A6
Digitalisering i en orolig tid, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Orientation, Intermediate, Organizational development, Actual examples (good/bad), Municipality

Profile image for Digitaliseringens risker i hälso- och sjukvård

Digitaliseringens risker i hälso- och sjukvård

Daniel Eidenskog
Tuesday May 23, 2023 14:30 - 15:00 A6
Digitalisering i en orolig tid, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Orientation, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Actual examples (good/bad), Patient safety, Information security, Usability

Profile image for Hur ser Socialstyrelsen på digitaliseringen utifrån sitt sektorsansvar för beredskap?

Hur ser Socialstyrelsen på digitaliseringen utifrån sitt sektorsansvar för beredskap?

Niklas Eklöf, Taha Alexandersson, Helena Palm
Tuesday May 23, 2023 16:30 - 17:00 A6
Digitalisering i en orolig tid, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Orientation, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Information security, Government information

Profile image for Krisberedskap -  Tänka snabbt och Långsamt

Krisberedskap - Tänka snabbt och Långsamt

Torsten Bernström
Tuesday May 23, 2023 13:30 - 14:00 A6
Digitalisering i en orolig tid, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Management, Information security, Government information

Profile image for Säkerhet i sociotekniska system

Säkerhet i sociotekniska system

Fredrik Ström
Tuesday May 23, 2023 16:00 - 16:30 A6
Digitalisering i en orolig tid, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Orientation, Introductory, Organizational development, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Healthcare professionals, Management, Patient safety, Information security

Profile image for Säker leverantörskedja

Säker leverantörskedja

Jonas Nilsson
Tuesday May 23, 2023 14:00 - 14:30 A6
Digitalisering i en orolig tid, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Management, Follow-up/Report of current status, Information security

Profile image for Utmaningar och samarbetsbehov för ett säkert och kontinuerligt receptflöde

Utmaningar och samarbetsbehov för ett säkert och kontinuerligt receptflöde

Carina Olsson, Lisa Knutsson Fröjd, Victoria Throfast, Helena Palm
Tuesday May 23, 2023 13:00 - 13:30 A6
Digitalisering i en orolig tid, Swedish, Pre-recorded + On-site, Presentation, Other, Intermediate, Management/decision makers, Technicians/IT/Developers, Healthcare professionals, Actual examples (good/bad), Patient safety, Information security