Huvudbild för Train & Rail
Profilbild för Nya järnvägsuppdrag till Trafikverket - fokus på arbetspendling och godstrafik

Nya järnvägsuppdrag till Trafikverket - fokus på arbetspendling och godstrafik Har passerat

Tisdag 25 april 2023 14:20 - 14:40 K11

Föreläsare: Ann-Sofie Atterbrand

Tema: TEMA - infrastruktur & trafik som möjliggör framtidens järnväg. Moderator: Gustaf Engstrand, Tågföretagen

Föreläsare

Profilbild för Ann-Sofie Atterbrand

Ann-Sofie Atterbrand Föreläsare

Trafikverket