Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

83. Rätten till hälsa – även för resurssvaga Har passerat

Lördag 16 november 2019 11:30 - 12:30 Musikalen

Föreläsare: Bosse Pettersson, Gunnar Ågren
Moderator: Lisa Pelling

Stora och växande grupper i vårt samhälle har inte möjlighet leva ett lika hälsosamt liv som den övriga befolkningen. Det gäller bl.a. kvinnor med kort utbildning, särskilt ensamstående med barn, låginkomsttagare och personer med ohälsosamma arbetsmiljöer. Deras rätt till hälsa begränsas genom en samhällsutveckling som leder till ohälsa och förtida död snarare än till bättre och mer jämlik hälsa för dem med största behoven. Därför ökar de sociala skillnaderna i hälsa samtidigt som medellivslängden och hälsan förbättras i ett samlat befolkningsperspektiv.


 Seminariet kommer att redovisa grunder för hälsa som mänsklig rättighet, belysa möjligheter och begränsningar i att hävda rättighetsperspektiven för att utveckla och genomföra dels en nationell strategi för jämlik hälsa, dels en mer likvärdig och tillgänglig sjukvård för alla.


Seminariet kommer också att identifiera den ojämlika hälsans orsaker: betydelsen av att ha nästan rätt snarare än exakt fel. En redovisning och diskussion kring olika svenska strategier för en jämlikare hälsa (Folkhälsogruppens förslag 1991, Folkhälsokommitténs förslag 2002 och Förslagen från Kommissionen för en jämlik hälsa 2018 och därpå följande regeringspropositioner och riksdagsbeslut).

Arrangör(er)

Arena Idé och Nätverket Gemensam Välfärd

Taggar

Arbetsrelaterad stress/ohälsa
Folkhälsa
Jämlik hälsa

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Forskare
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Bosse Pettersson Föreläsare

F.d. folkhälsoråd vid Socialstyrelsen, f.d. seniorrådgivare i folkhälsofrågor inom socialdepartementet f.d. ställföreträdande generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut.

Gunnar Ågren Föreläsare

Lisa Pelling Moderator

Arena Idé