Huvudbild för WorkSpace Sweden
Profilbild för Välkommen till jakten på morgondagens arbetsplats!

Välkommen till jakten på morgondagens arbetsplats! Har passerat

Torsdag 11 april 2019 09:00 - 09:15 Utställningen

Moderator: Tommie Cau

Moderator Tommie Cau hälsar alla välkomna och ger en introduktionen till WorkSpace Sweden och övertygelsen om att arbetsplatsen är morgondagens viktigaste ledarskapsverktyg.

Föreläsare

Profilbild för Tommie Cau

Tommie Cau Moderator