Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Vad är en bra process för att ansluta organisationer till en säker federation?

Vad är en bra process för att ansluta organisationer till en säker federation?

Föreläsare: Frank Grundin

Spår: Teknik

En bra anslutningsprocess ska göra det lätt för nya organisationer oavsett storlek att ansluta till federationen.
Samtidigt ska organisationer inom federationen kunna lita på att alla andra organisationer inom federationen är följsamma till federationens ställda krav.
Ofta finns också en projektbudget eller resursbild att förhålla sig till som sätter begränsningar på ambitionsnivån för lösningen.
Organisationer kommer också in med olika grad av teknisk erfarenhet och organisatorisk förmåga som också behöver hanteras.


Föreläsningen lyfter erfarenheter och tankar kring hur man kan hitta rätt balans mellan smidighet och säkerhet,
det baserat på arbete med anslutningsprocessen för nationell ostrukturerad information men också från den nationella infrastrukturen för hälso- och sjukvård.


I föreläsningen utgår man från två ytterligheter på anslutningsprocesser och går sedan in på hur man kan försöka hitta en passande modell.
Även tankar kring målbild för hur en anslutningsprocess kan se ut lyfts och vad man som anslutande organisation behöver tänka på.

Språk

Svenska

Ämne

Cybersecurity, Information Security, Privacy

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Organizational development

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Test/validation

Föreläsare

Profilbild för Frank Grundin

Frank Grundin Föreläsare

Nordic Medtest

De senaste två åren arbete relaterat till test och kvalitetssäkring i projektet Säker Digital Kommunikation.
Dessförinnan flera års erfarenhet relaterat till test och kvalitetssäkring av hälso- och sjukvårdens samverksansinfrastruktur och dess nationella tjänsteplattform.
Telekombakgrund från corenätet.