Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Virtuella kliniska läkemedelsprövningar

Virtuella kliniska läkemedelsprövningar Har passerat

Onsdag 19 maj 2021 10:40 - 11:00 2. Live

Föreläsare: Gunilla Andrew-Nielsen

Gunilla kommer att berätta om den ettåriga förstudie som Läkemedelsverket genomfört i syfte att undersöka hur de praktiska och legala förutsättningarna ser ut för att genomföra virtuella, kliniska läkemedelsprövningar i Sverige. Projektet finansieras av Vinnova och pågick från mars 2020 till februari 2021. Målsättningen var att få igång prövningar för att förstå vad som krävs, och på sikt permanent kunna erbjuda virtuella kliniska prövningar i Sverige. Ett exempel på virtuell klinisk prövning är att patienten deltar i webbaserade läkarbesök och elektroniska samtycken. Patientdata rapporteras in direkt från patienten och prövningsläkemedel skickas sedan hem.

Språk

Svenska

Ämne

Quality and knowledge management

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Researchers
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Innovation/research
Government information

Föreläsare

Profilbild för Gunilla Andrew-Nielsen

Gunilla Andrew-Nielsen Föreläsare

Enhetschef
Läkemedelsverket

Gunilla är Enhetschef för enheten Kliniska Prövningar och Licenser på Läkemedelsverket i Uppsala