Huvudbild för Vitalis 2021

Standardiserade vårdplaner och dokumentation med hjälp av ICF, ICNP och KVÅ- Så här gjorde Västerås stad

Föreläsare: Agica Reiser, Yvonne Eriksson

Spår: Äldreomsorg / Socialtjänst

Västerås stad har under 2019 bytt journalsystem för hälso- och sjukvården i kommunen. Som en del i ledningssystemet och för att kvalitetssäkra dokumentationen i patientjournalen har vi fört in standardiserad dokumentation och vårdplaner som bygger på de nationella standardspråk/fackspråk ICF, ICNP och KVÅ. Vi visar 

• Hur vi tänkte och hur vi har gått till väga 

• Hur vi implementerade dem i verksamheten 

• Vilka hinder vi mötte på vägen och lösningar 

• Hur vi följer upp

 

Språk

Svenska

Ämne

Municipality eHealth

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Organizational development
Researchers
Students
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Municipality
Documentation,
Patient safety
Information security
Usability

Föreläsare

Agica Reiser Föreläsare

Systemförvaltare
Västerås stad

Yvonne Eriksson Föreläsare

Systemförvaltare
Västerås stad